woman-565132_1280Nerwicami określa się różnego rodzaju zaburzenia lękowe. W leczeniu zaburzeń nerwicowych w większości stosuje się różne techniki psychoterapeutyczne, a także leczenie farmakologiczne, przeważnie za pomocą leków przeciwdepresyjnych. Wizyta u lekarza pozwala dowiedzieć się, jak w danym przypadku skutecznie leczyć nerwicę i w jaki sposób dopasować leczenie.

Metody psychoterapeutyczne są w wielu przypadkach ważniejsze niż stosowanie leków. Prace z pacjentem prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów. Do grona takich specjalistów należy zespół Ośrodka Psychoterapii W RELACJI w Warszawie. W leczeniu zaburzeń nerwicowych psychoterapeuta w Warszawie stosuje różne metody psychoterapii, np. terapię ukierunkowaną na wgląd, psychoterapię behawioralno-poznawczą i psychoterapię wspierającą. W zależności od rodzaju zaburzeń pacjentowi zaleca się psychoterapię indywidualną lub grupową.

Psychoterapia jest bardzo specyficzną i indywidualną formą leczenia nerwicy i innych zaburzeń psychicznych. To, czy przyniesie efekty, zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj terapii, zaangażowanie pacjenta i jego motywacja do zmian w swoim życiu, a także podejście terapeuty i zaufanie, jakim pacjent go obdarza. Zaufanie jest potrzebne nie tylko do tego, by móc komuś swobodnie mówić o sobie, swoich problemach i odczuciach, lecz także po to, by ufać działaniom terapeuty.

W trakcie trwania psychoterapii w ośrodku W RELACJI istotne są pierwsze 3-4 spotkania, które poświęcone są wzajemnemu poznaniu się pacjenta i psychoterapeuty w Warszawie oraz wstępnemu zdiagnozowaniu obszarów, nad którymi będą wspólnie pracować. Czas trwania terapii jest uzależniony od indywidualnych potrzeb pacjenta i jest ustalany wspólnie z nim.