Metoda Callana to jedna z wielu metod nauczania bezpośredniego języka angielskiego. Twórcą tej metody był Robin Callan — żołnierz, według którego stosowane ówcześnie metody nauki nie przynosiły efektów. Obecnie metoda Callana wykorzystywana jest w wielu szkołach językowych na całym świecie.

Na czym polega metoda Callana?

Metoda Callana opiera się na założeniu, że nauka języka obcego powinna przebiegać według takiego samego schematu, jak nauka języka ojczystego przez dzieci.  Według tej metody na samym początku nauki powinniśmy skupić się na słuchaniu, następnie mówieniu, a dopiero na końcu na pisaniu.

Jak wygląda nauka za pośrednictwem metody Callana?

Charakterystycznymi elementami dla metody Callana są:

  • tempo rozmów — nauczyciele mówią około 1,5 raza niż normalnie,
  • ograniczony czas na naukę czytania i pisania — stanowi ona niewielki odsetek zajęć,
  • użycie języka polskiego nieprzekraczające 10% zajęć,
  • czarno-biały podręcznik,
  • brak ćwiczeń gramatycznych,
  • natychmiastowe korygowanie błędów przez nauczyciela.

Pozytywne aspekty metody Callana

Do pozytywnych aspektów metody Collana można niewątpliwie zaliczyć osłuchanie się z językiem, pozwalające skutecznie pokonać barierę językową. Skuteczna pomoc w pokonaniu tej bariery to zdecydowany plus omawianej metody. Dodatkowo, dzięki setkom powtórzeń uczniowie mają szansę zapamiętać sporą ilość słów i wyrażeń, co przekłada się na skuteczną naukę słownictwa.

Negatywne aspekty metody Callana

Niestety, metoda Collana nie jest idealna. Metoda ta pomija bardzo ważne ćwiczenia z gramatyki, na rzecz ćwiczenia słownictwa, a jak wiadomo — gramatyka to nieodłączny element nauki języka. Kolejnym zauważanym często minusem jest fakt, że metoda Collana posiada ograniczenia poziomu. W praktyce oznacza to, że jeśli będziemy chcieli się dalej rozwijać, a ukończymy już wszystkie poziomy, będziemy musieli rozpocząć przygodę z inną metodą nauczania.

Nauka angielskiego Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ to świetne miejsce, które pozwoli ci szybko i skutecznie nauczyć się wymarzonego języka obcego.