Mnogość ofert dotyczących metod nauczania języka angielskiego może przyprawić o zawrót głowy. Przyjrzyjmy się dziś tym, które stawiają na bezpośrednią komunikację ze środowiskiem naturalnym dla języka obcego.

Metoda komunikacyjna

Jest to to zdecydowanie najpopularniejsza dzisiaj metoda, której elementy stosuje większość szkół językowych, np. angielski dla dorosłych Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/, i do której przystosowana jest większość wydawanych współcześnie podręczników. Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie czegoś komuś itd.

W tej metodzie używa się prawie wyłącznie języka docelowego, kursanci często proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często używa się też autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki telewizyjne, oryginalne dialogi np. w okienku na poczcie).

Czy jest to metoda dla każdego? Nie do końca. Jeśli jesteś osobą nieśmiałą, zamkniętą w sobie, możesz mieć problem z komunikacją, mówieniem i przezwyciężeniem problemów z otwarciem się na ludzi w kontaktach bezpośrednich. Niemniej jednak właśnie takie metody pomagają się ludziom otworzyć i nabrać pewności siebie.

Metoda bezpośrednia

W tej metodzie jeszcze większy nacisk kładzie się na zrozumienie języka docelowego, który jest jedynym, dopuszczalnym w czasie zajęć. Nauczyciel buduje zrozumienie nowych fraz, za pomocą obrazków, gestów, mimiki, skojarzeń itp. Uczniowie podczas lekcji sami następnie używają tych zwrotów we wzajemnej komunikacji. W tej metodzie, minimalne znaczenie ma gramatyka; zakłada się, że uczeń sam zastosuje właściwą formę słysząc ją  w trakcie zajęć. Liczy się tu jednak głównie swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa.

Odmianą tej metody jest tzw. totalne zanurzenie, zwykle realizowane podczas krótkiego, ale bardzo intensywnego kursu, gdzie nauka trwa kilka godzin dziennie i gdzie chodzi o uzyskanie efektu porównywalnego ze znalezieniem się ucznia w środowisku naturalnym dla danego języka. Na ogół daje to szybkie postępy i może być niezwykle korzystne dla osób np. przygotowujących się do wyjazdu do pracy.