money-1454004_1920-1920x768

Przyglądając się ofertom firm pożyczkowych, możemy zauważyć, że część z nich została odznaczona certyfikatem “Odpowiedzialny pożyczkodawca”. Jest to tytuł przyznawany instytucjom, które działają zgodnie z prawem oraz najwyższymi standardami etycznymi.

Firmy postępujące w sposób odpowiedzialny kierują się nie tylko własnym interesem, ale przede wszystkim – dobrem swoich klientów.

Ochrona przed przekredytowaniem

Wiele osób jest zaskoczonych, gdy ich wniosek o chwilówkę zostanie odrzucony. Pożyczka na dowód przez internet to zobowiązanie, które kojarzy nam się przede wszystkim z szybką decyzją pożyczkową oraz ograniczoną liczbą formalności. Nie oznacza to jednak, że firmy pożyczkowe nie weryfikują zdolności płatniczej swoich klientów. Odpowiedzialni pożyczkodawcy starają się dopasować wysokość chwilówki do możliwości finansowych osoby składającej wniosek. Jeśli mamy zaległości płatnicze, pożyczkodawca może nam odmówić udzielenia kolejnej chwilówki. Jest to działanie, które ma na celu zarówno zabezpieczenie instytucji finansowej, jak i ochronę klientów przed nadmiernym zadłużeniem.

Jasny i zrozumiały przekaz

Kolejną zasadą, do której stosują się odpowiedzialni pożyczkodawcy, jest przekazywanie wszelkich informacji na temat swoich produktów w sposób jasny i zrozumiały. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim firmy reklamujące pożyczki i kredyty powinny podawać informacje dotyczące kosztów zobowiązania w sposób “jednoznaczny, zrozumiały i widoczny”. Oznacza to, że przekaz zawarty w spotach telewizyjnych nie powinien być zapisany zbyt małą czcionką i jednocześnie powinien być pokazywany na tyle długo, aby konsumenci mogli go przeczytać.

Firmy kierujące się zasadami odpowiedzialnego pożyczania udzielają klientom wyczerpującej odpowiedzi odnośnie całkowitych kosztów chwilówki. Wystarczy wpisać kwotę zobowiązania na zamieszczonym w serwisie pożyczkodawcy kalkulatorze oraz termin jego spłaty, a otrzymamy informacje dotyczące wysokości oprocentowania, prowizji oraz całkowitego kosztu pożyczki.

Zobacz również: praktyczne porady finansowe

Prawa konsumenta

Odpowiedzialni pożyczkodawcy starają się, aby klient otrzymujący pożyczkę był dokładnie poinformowany o swoich prawach. Do najważniejszych z nich należy z pewnością możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej podpisania. Dobrze, jeśli do umowy jest dołączony specjalny formularz, który klient musi wypełnić, aby zrezygnować  z chwilówki.

Odstąpienie od umowy oznacza, że klient otrzyma zwrot kosztów za udzielenie zobowiązania, jednak będzie musiał oddać pożyczoną kwotę oraz odsetki w wysokości obliczonej proporcjonalnie do ilości dni, przez które dysponował pieniędzmi.