W Polsce żyje ponad 2 miliony dłużników. To osoby, które mają problem z regularnym spłacaniem zaciągniętych zobowiązań. Jedną z szans na to, by ich sytuacja finansowa uległa znacznej poprawie, jest właśnie konsolidacja długów. Dzięki takiej operacji dłużnik może pozbyć się zaległych zobowiązań na naprawdę preferencyjnych warunkach. Poznaj szczegóły.

Konsolidacja kredytów

Do zadłużenia dochodzi najczęściej, kiedy dłużnik doprowadzi do efektu tzw. pętli zadłużenia. To proces, który powstaje bardzo szybko i prawie zawsze kończy się utratą płynności finansowej. Dłużnik zaciąga kolejne zobowiązania, by spłacać te poprzednie. Wreszcie pojawia się problem ze zdolnością kredytową, a banki nie chcą już udzielać kolejnych zobowiązań. Dłużnik nie ma na spłatę rat, a do drzwi puka firma windykacyjna.

Przede wszystkim warto przyznać się, że „mam dług”. Później należy podjąć kroki, by z tej trudnej sytuacji wyjść. Rozwiązaniem może być zaciągnięcie jednego kredytu konsolidacyjnego. To produkt bankowy, który skupia wszystkie zobowiązania w jedno. Bank, który oferuje kredyt konsolidacyjny, najczęściej wydłuża okres trwania umowy, dzięki czemu zmniejsza się też rata miesięcznych zobowiązań. Dłużnik odzyskuje płynność finansową i nie musi zajmować się pilnowaniem dat spłaty zobowiązań w różnych instytucjach.

Konsolidacja długów pozabankowych

Zdarza się również, że u jednego wierzyciela posiadamy długi z różnych tytułów. Jeśli tylko ten będzie chciał pójść na ugodę, wszystkie należności wobec niego można połączyć. Wtedy spłata jest o wiele bardziej komfortowa. Taką konsolidacją zajmuje się najczęściej firma windykacyjna. To ona prowadzi negocjacje pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem, których celem jest dojście do porozumienia i wypracowania korzystnych dla obu stron warunków ugody.

Połączenie różnych zobowiązań w jedno ułatwi ich uregulowanie. Wyznaczany jest jeden termin spłaty albo dług zostaje rozłożony na raty. Najważniejsze jest przyznanie się, że „mam dług”. Weźmy pod uwagę, że wierzycielowi zależy przecież na odzyskaniu należności, jest więc skłonny pójść na wiele kompromisów.

Ugoda na korzystnych warunkach

Ważne, by spłata przeterminowanych zobowiązań realizowana była zgodnie z zasadami windykacji polubownej. To wtedy dłużnik ma szansę na porozumienie z wierzycielem i ustalenie dogodnych dla niego warunków pozbycia się długu.

Mediacje mogą przyczynić się do rozłożenia zobowiązania na raty, zaprzestania naliczania kolejnych odsetek albo właśnie skonsolidowania wszystkich długów, wobec tego samego wierzyciela. Już dawno udowodniono, że jeśli tylko płynność finansowa dłużnika nie zostaje zaburzona, jest on chętny do współpracy i uregulowania przeterminowanych należności.

Spłata długów zgodnie z możliwościami dłużnika

Konsolidacja długów zakłada wzięcie pod uwagę przede wszystkim interesów dłużnika. Oczywiście istotą całej sprawy jest spłata zaciągniętych zobowiązań i spełnienie żądań wierzyciela, ale jednak nie da się ukryć, że idzie się w tej sytuacji na liczne kompromisy względem osoby zadłużonej.

Wiadomo przecież, że wierzyciel odzyska swoją należność tylko wtedy, gdy warunki spłaty będą zgodne z możliwościami dłużnika. Tylko w ten sposób można ubiegać się o polubowne odzyskanie wierzytelności.