book-436507_640Zgodnie z nową reformą oświaty uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej przystępują do egzaminu. Ma on na celu przede wszystkim sprawdzenie kompetencji szóstoklasisty w zakresie czytania ze zrozumieniem i odnajdywania niezbędnych informacji, a także rozumienia symboli, pisania – odróżniania form wypowiedzi i formułowania logicznych zdań. Ponadto egzamin sprawdza rozumowanie ucznia, czy potrafi on korzystać z informacji (odszukanie potrzebnych wiadomości), a także wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce. Egzamin jest swego rodzaju wyzwaniem dla uczniów kończących szkołę podstawową.

Począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczniowie zdobywają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, która w szóstym roku nauki jest sprawdzana podczas egzaminu. Przez lata nauki z pomocą przychodzą książki szkolne, które powinny być skonstruowane w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować uczniów do wspomnianego egzaminu. Podręczniki dla klasy 6, a także przykładowe testy okazują się bardzo pomocne. Ważne jest również to, że szóstoklasiści mają możliwość zapoznania się z arkuszem, w efekcie podczas samego egzaminu skupić mogą się wyłącznie na rozwiązywaniu zadań, a nie na tym, jak arkusz powinien być uzupełniony.

Egzamin to dla większości szóstoklasistów niemałe przeżycie. Jest to bowiem pierwszy poważny sprawdzian w ich życiu. Uczniowie weryfikują swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Co ważne, wynik egzaminu nie wpływa na to, czy uczeń zostanie przyjęty do gimnazjum. Wyniki kwietniowych egzaminów szóstoklasiści poznają w dniu zakończenia roku szkolnego, otrzymując je wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.