kursy pielegniarskie

Skorzystanie z dodatkowych kursów pielęgniarskich pozwala na uzyskanie nowych kwalifikacji oraz znalezienie lepszego zatrudnienia jako pielęgniarka. Jakie są główne rodzaje kursów przeznaczonych dla pielęgniarek?

Kursy pielęgniarskie onkologiczne

Skierowane do pielęgniarek, które chciałyby pracować na oddziałach onkologicznych oraz pacjentami onkologicznymi – chorującymi na różne rodzaje nowotworów.

Kursy pielęgniarskie anestezjologiczne

Takie kursy pielęgniarskie – https://www.v-med.pl/ pozwalają na uzyskanie rozbudowanej wiedzy dotyczącej pracy jako pielęgniarska anestezjologiczna, która zajmuje się asystowaniem podczas podawania narkoz oraz innych rodzajów znieczuleń u pacjentów.

Kursy pielęgniarskie chirurgiczne i operacyjne

Dzięki takim kursom pielęgniarki mogą uzyskać bardzo szeroką wiedzę w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego w celu pracy w szpitalach oraz w innych ośrodkach zdrowia, między innymi dotyczą one asystowania w trakcie operacji nad pacjentami.

Kursy pielęgniarskie internistyczne

Specjalistyczne kursy pielęgniarskie dotyczące pielęgniarstwa internistycznego, które odnosi się do świadczeń prowadzonych głównie na oddziałach internistycznych. Pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie interny.

Kursy pielęgniarskie dotyczące szczepień

Dzięki takim kursom pielęgniarki mogą dowiedzieć się, w jaki sposób samodzielnie wykonywać sczepienia ochronne u dzieci oraz u osób dorosłych.

Kursy pielęgniarskie paliatywne

Taki rodzaj kursów pielęgniarskich odnosi się do opieki nad osobami ze śmiertelnymi schorzeniami, które nie mogą być poddawane leczeniu. Obejmują one zarówno pracę ze osobami chorymi, jak i z ich rodzinami, a także odnoszą się one do opieki nad dorosłymi i dziećmi.

Kursy pielęgniarskie pediatryczne

Takie kursy pielęgniarskie przeznaczone są dla pielęgniarek, które chciałyby samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych w zakres pediatrii, czyli świadczeń dotyczących dzieci. Dzięki nim mogą między innymi uzyskać wiedzę dotyczącą rozwiązywania różnych problemów zdrowotnych, edukacji zdrowotnej rodzin i dzieci oraz współdziałania z rodzinami, szkołami i innymi instytucjami.

Kursy pielęgniarskie geriatryczne

W tym przypadku kursy pielęgniarskie pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie opieki nad seniorami, czyli w ramach szeroko pojętej geriatrii, która jest dziedziną medycyny skupioną właśnie na osobach starszych.

Są to jedynie wybrane kursy pielęgniarskie, ponieważ w ofertach ośrodków szkoleniowych zajmujących się prowadzeniem edukacji dla pielęgniarek można znaleźć również szeroką gamę innych ofert.