Wielu rodziców jeszcze przed narodzinami dziecka dokonuje pierwszych niezbędnych zakupów, dbając o to, aby niczego mu nie zabrakło, jednak oprócz bieżących potrzeb bardzo ważna jest również przyszłość malucha. Zobacz czy polisa posagowa to dobre rozwiązanie dla Twojego dziecka?

Polisa posagowa jest jedną z możliwości pozwalającą nam na zabezpieczenie przyszłości dziecka. Czy najlepszą? Odpowiedź zależna jest od wielu czynników, dlatego przed podjęciem decyzji warto rozważyć wszelkie za i przeciw, aby wybrać najkorzystniejsze dla siebie i własnego podopiecznego rozwiązanie.

Czym jest polisa posagowa?

Polisa posagowa to rodzaj ubezpieczenia na życie dla dziecka, które łączy w sobie dwie funkcje, a mianowicie funkcję inwestycyjną oraz funkcję ochronną. Taką polisę może założyć dla dziecka każdy rodzin, jednak zobowiązany jest do tego, aby co miesiąc wpłacać z góry określone składki, gromadząc tym samym kapitał, który dziecko będzie mogło otrzymać w określonym momencie, czyli najczęściej po osiągnięciu 18 roku życia, czy też w trakcie rozpoczęcia studiów. Na koniec trwania polisy zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty dziecku sumy pieniędzy, która określona jest z góry, jednak może być również zależna od inwestycji przeprowadzanych przez zakład ubezpieczeń w trakcie trwania całej umowy.

Korzyści z polisy posagowej

Polisa posagowa posiada wiele walorów, które czynią to rozwiązanie niezwykle korzystnym:

  • Ubezpieczenie na życie dla dziecka tego typu pozwala na gromadzenie oszczędności, mniejszym kosztem. Comiesięczna składka wcale nie musi być duża, a mimo wszystko uda się po ustalonym czasie uzyskać większą kwotę do wypłaty.

  • Polisa posagowa to nie tylko możliwość oszczędzania. Tego rodzaju produkt pełni również funkcję ochronną. Na wypadek śmierci rodziców (lub tylko jednego z nich) dziecko uzyskuje rentę, której wysokość zostaje ustalona w umowie.

  • Polisa posagowa nie jest bowiem obarczona 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. podatkiem Belki. Zatem nie musisz oddawać żadnych pieniędzy ze zgromadzonej kwoty, niezależnie od tego, czy stanowią one zyski od inwestycji.

Polisa posagowa – minusy

Niewątpliwą wadą polisy posagowej jest fakt, że część wpłacanej składki idzie na ochronę, czyli na pokrycie ryzyka, jakie fundusz ponosi w przypadku naszej śmierci. Im wyższa kwota idzie na ochronę, tym mniej pieniędzy odkładanych jest na naszym koncie. Ponadto, zgromadzona na polisie posagowej kwota nie będzie znacznie wyższa aniżeli nasz wkład. Różnica ta będzie istotna, jedynie gdy zajdą zdarzenia objęte ochroną, na przykład śmierć rodzica.

Co zamiast polisy posagowej?

Pewną alternatywą dla polisy posagowej może być założenie konta oszczędnościowego i wpłacanie tam dziecku co miesiąc określonej kwoty. Co prawda, w przypadku tragedii dziecko nie otrzyma sumy ubezpieczenia. Jeśli jednak tragedia się nie wydarzy dostanie, na przykład w dniu 18. urodzin czy też podjęcia studiów większą kwotę niż tę, którą by mu wypłacił ubezpieczyciel. Tutaj bowiem nikt nie potrąca części składki na ochronę na wypadek śmierci rodzica.