compost-419261_1280

Kompostowania to miejsce, w którym odpady przetwarzane są na organiczny nawóz – kompost. W technologicznym procesie kompostowania wykorzystywane są: wagi, sita, komory kompostowe, prasy i sortownie.

Odpady przetwarzane przez kompostownie

Ekologiczna kompostownia przetwarza odpady o różnym charakterze. Wśród nich znajdują się:

– odpady komunalne z gospodarstw ogrodniczych i rolnych,

– odpady z zieleni miejskiej i roślinność typu: zarośla, zakrzaczenia,

– odpady z włókien naturalnych,

– pozostałości z przetwórstw rolno-spożywczych,

– biologiczne odpady miejskie,

– osady z oczyszczalni ścieków.

Narzędzia wykorzystywane w kompostowaniu

Proces kompostowania polega na humifikacji i mineralizacji frakcji odpadów.  Humifikacja to przekształcanie materii organicznej – częściowy rozkład (butwienie i gnicie) i ponowna synteza. Efektem humifikacji jest humus glebowy. Mineralizacja to rozkład materii organicznej do prostych cząsteczek. W procesach technologicznych wykorzystuje się:

– wagę – która umożliwia zważenie odpadów przed i po kompostowaniu;

– sortownie – segregujące odpady i przygotowujące je do dalszego recyklingu. Dzięki sortowniom  do kompostownika trafia wartościowy biomateriał nadający się do humifikacji i mineralizacji;

– komory kompostowe – to urządzenia, w których przebiega kompostowanie. Wyposażone są w urządzenia, które napowietrzają biomasę i odprowadzają z niej wodę;

– sita – służą do przesiewania i klasyfikacji surowców, np. na zrębki drzewne i odpady komunalne. Dzięki nim materiał jest rozdrabniany i rozdzielany na frakcje;

– prasy – są wykorzystywane do belowania frakcji energetycznych i surowcowych odpadów. Ich nacisk może mieć 45-200 t.

Ekologiczny kompost – nawóz z odpadów

Nawóz, powstały w procesie kompostowania, wzbogaca glebę o warstwę próchniczą, zatrzymuje procesy erozyjne i zapobiega wyjaławianiu. Kompost sprawia, że gleba jest lepiej dotleniona i łatwej przepuszcza wilgoć. Dzięki niemu ziemia jest bardziej pulchna, rośliny szybciej w niej rosną a uprawy są lepsze jakościowo. Nawóz jest bezpieczny dla środowiska, zwierząt i ludzi. Można go stosować do każdego gatunku roślin, ponieważ nie stwarza ryzyka przenawożenia.

Zalety zielonego recyklingu, czyli kompostowania odpadów komunalnych

Korzyści uzyskiwania organicznego nawozu z odpadów komunalnych można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Należą do nich, np.:

– zmniejszenie ilości miejsca potrzebnego do składowania odpadów na wysypiskach,

– zredukowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,

– zneutralizowanie odoru (ustabilizowany w kompoście biomateriał nie wytwarza przykrych zapachów),

– troska o jakość i stan gleb (uzyskany w procesie kompostowania nawóz chroni glebę przez metalami ciężkimi i zwiększa jej siłę rodną).