Jak odkryć swoje talenty?

Talent lub geniusz – bez względu na to, jak nazywamy coś, do czego ktoś ma „smykałkę” musimy wiedzieć, że nikt się z tym nie urodzi i nie dziedzi...