Metoda bezpośrednia ‒ czy jest przydatna w nauce angielskiego?

Aby osiągnąć sukces zawodowy, znajomość co najmniej jednego języka obcego jest kluczowa. Co więcej, umiejętność posługiwania się językiem obcym ułatwia nam komunikację w trakcie pobytu za granicą oraz umożliwia nawiązywanie znajomości z osobami pochodzącymi z innych krajów. Jednym ze sposobów nauczania języka angielskiego jest tzw. „metoda bezpośrednia”. Na czym polega?

Metoda tradycyjna 

Tradycyjny sposób nauki przeważa wszędzie, nie tylko w zakresie języków obcych, choć w tym przypadku jest ona najbardziej zauważalna. W przypadku tej metody nacisk kładziony jest przede wszystkim na znajomość konstrukcji gramatycznych. Niestety w większości przypadków gramatyka staje się celem samym w sobie i tym samym zapomina się o ćwiczeniu realnej umiejętności, jakim jest konwersacja. Warto pamiętać, że znajomość gramatyki nie zawsze okazuje się pomocna, jeśli chcemy nauczyć się płynnie wypowiadać w języku angielskim. 

Metoda bezpośrednia 

Głównym założeniem nauczania metody bezpośredniej, nazywanej także od nazwiska jej twórcy metodą Callana, jest nauka języka angielskiego poprzez trening. Język angielski jest przez nas przyswajany w najbardziej efektywny sposób wtedy, gdy stosujemy go w praktyce. Najważniejszym celem metody bezpośredniej jest bowiem nabycie umiejętności rozmawiania w danym języku.

W metodzie bezpośredniej nauczyciel zadaje pytania z podręcznika, a uczeń odpowiada na nie pełnymi zdaniami. Dzięki temu ma on możliwość przećwiczenia różnych form językowych, a także całego aparatu mowy, w tym zachodzących procesów myślowych oraz tego, w jaki sposób aparat mowy jest sterowany przez mózg. Dzięki temu nabywa umiejętność generowania poprawnych dźwięków, które zwyczajnie nie występują w naszym języku.

Każdy materiał jest powtarzany przez około dwa tygodnie, i w tym czasie zostają do niego wprowadzane niewielkie zmiany. Dzięki temu uczestnik kursu nie uczy się materiału „na pamięć”. Po tym czasie zdobyte umiejętności oraz wiedza przechodzą do pamięci trwałej.

Jeśli szukasz kursu nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią (Direct Method for English), po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „Callan Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ możesz być pewien, że znajdziesz kurs dopasowany do Twoich potrzeb.